top of page

+90 (232) 486 15 15   I

>

05/04/2018

>

Konkordato ve İcra İflas Kanununda Kaynaklı Diğer Konulara İlişkin Yargılamalarda Görevli İhtisas Mahkemeleri

Haki

Hakimler Savcılar Kurulu'nun 03/04/2018 tarihli 538 sayılı kararı 05/04/2018 tarihli 30382 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aşağıdaki hususlar düzenlenmiştir: 

Dava Konuları:

1) İflâs yoluyla adi takipten doğan;

a) İflâs davası (İcra ve İflâs Kanunu 156. Madde)

b) İtirazın kaldırılması ve iflâs davası (İcra ve İflâs Kanunu 156. Madde)

2) Kambiyo senetlerine mahsus iflâs yoluyla takipten doğan;

a) İflâs davası (İcra ve İflâs Kanunu 173. Madde)

b) İtirazın kaldırılması ve iflâs davası (İcra ve İflâs Kanunu 174. Madde)

3) Doğrudan doğruya;

a) Alacaklı tarafından talep edilen iflâs davaları (İcra ve İflâs Kanunu 177. Madde)

b) Borçlu tarafından talep edilen iflâs davaları (İcra ve İflâs Kanunu 178. Madde)

c) Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin iflâsı davaları (İcra ve İflâs Kanunu 179. Madde)

4) İflâs tasfiyesinde düzenlenen sıra cetveline yönelik davalar (İflâs tarihinden önce açılıp yargılama sırasında kayıt kabul davasına dönüşen alacak davaları hariç olmak üzere kayıt kabul ve kayıt terkin davaları) (İcra ve İflâs Kanunu 235. Madde)

5) Takasa itiraz davaları (İcra ve İflâs Kanunu 201. Madde)

6) İflâsın kaldırılması talepleri (İcra ve İflâs Kanunu 182. Madde)

7) İflâsın kapanması talepleri (İcra ve İflâs Kanunu 254. Madde)

8) İtibarın yerine gelmesi talebi (İcra ve İflâs Kanunu 313 ve 314. Maddeleri)

9) Adi konkordatodan kaynaklanan talepler (İcra ve İflâs Kanunu 285 ilâ 308/h Maddeleri)

10) İflâstan sonra konkordatodan kaynaklanan talepler (İcra ve İflâs Kanunu 309. Madde)

11) Malvarlığının terki suretiyle konkordatodan kaynaklanan talepler (İcra ve İflâs Kanunu 309/a ilâ 309/l Maddeleri)

12) Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması talepleri (İcra ve İflâs Kanunu 309/m ilâ 309/ü Maddeleri)

Hususlarından kaynaklanan davalara;

1- Üç ve daha az asliye ticaret mahkemesi bulunan yerlerde 1 numaralı asliye ticaret mahkemesinin,

2- Üçten fazla asliye ticaret mahkemesi bulunan yerlerde ise 1, 2 ve 3 numaralı asliye ticaret mahkemelerinin, İhtisas mahkemesi olarak belirlenmesine karar verilmiştir. 

bottom of page