top of page

+90 (232) 486 15 15   I

Screen Shot 2018-08-09 at 00.42.25.png

Fikret Tuna AKDEMİR

+90 (232) 486 15 15

Özet:

Akdemir, Türk hukukundaki bilgi ve tecrübesinin yanısıra başta İngiliz Hukuku olmak üzere anglosakson hukuk  sistemlerinde de bilgi ve tecrübeye sahiptir. Türk karasularında birçok geminin seferden men işlemlerinde avukat olarak görev alan Akdemir, aynı zamanda Hull & Machinery, P&I ve FD&D sigortaları uyuşmazlıkları, gemi satışı, bunker tedarik sözleşmeleri ile ceza ve infaz hukuku, borç yapılandırması, konkordato ve iflas konularında uzmandır. 

Akdemir, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca bilmektedir.

Akademik Özgeçmiş:

Saint-Joseph Fransız Lisesi

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, LL.B.

Swansea Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Deniz Hukuku Yüksek Lisansı, LL.M.

Üyelikler:      

İngiliz Sigorta Hukuku Derneği

İngiltere Kraliyet Havacılık Cemiyeti

Türk-İngiliz Avukatlar Derneği

İzmir Barosu

Makaleler:

- ‘The Res Cogitans’ – English and Turkish law aspects, 2016

- Is harmonisation in multimodal transportation feasible and desirable? In the light of multimodal provisions in international conventions, 2016

- C.I.F. contracts: sale of goods or sale of documents?, 2016

- Different types of F.O.B. contract, 2015

- Genel İşlem Şartları Hükümlerinin Deniz Ticaretinde Kullanılan Standart Tip Sözleşmelere Etkisi, 2015

- Yargıtay Kararları ışığında limited şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu, 2014

bottom of page